Chiqajunil naru naqileb’ li qas qiitz’in ut nokowulak jo’ li Qaawa’ 

i
Li Elder Chaverri naxye: “Rik’in li k’a’ru ka’ch’in ru ut moko nimob’resinb’il ta, naru taqatenq’aheb’ li qas qiitz’in ut took’anjelaq chi chaab’il chiru li Qaawa’.”

Naq naqil qib’ chiqib’il qib’ rik’in rahok, noko’ok chi juntaq’eto’k rik’in li qaKolonel li Jesukristo. Naru naqab’aanu li kixb’aanu a’an, naru nokotzolok rik’in a’an ut chi jo’kan taqileb’ li qas qiitz’in chi ch’olch’o ru.


Li kok’ tenq’ rik’in rahok naru naxjal ut naxtoch’ xyu’ameb’ li qas qiitz’in chi nim. Chiqajunil, naru nokotz’aqon chirilb’aleb’ li qas qiitz’in.

 

Kiweek’a li tz’aqal xrahom li Kristo, li naxk’am chaq li rilb’aleb’ li qas qiitz’in. Kipatz’e’ we naq tinb’eresi jun li ch’utub’aj-ib’ re oqech. Kintz’aama naq li Musiq’ej tixk’e lin kawilal re tinb’eresiheb’ li was wiitz’in. Kiwaj tz’aqal wank chi k’ulub’ej re tink’am reheb’ li komon a’an, lix rahom li qaChoxahil Yuwa’, li chaab’il na’leb’ re li evangelio ut eb’ li raatin li profeet.

 

Ch’a’aj b’ayaq ruheb’ li kutan kinnumsiheb’ sa’ li xamaan a’an, jwal naab’al lin trab’aaj ut junjunqeb’ chik lin k’anjel. Lub’luukin ut ra b’ayaq inch’ool. Kinpatz’ re li Qaawa’ sa’ lin ch’ool chan raj ru tweek’a li tuqtuukilal naxk’e li Kristo, re naq tinb’aanu lix k’anjel.

 

Kinte lix na’aj lin t’ikr, ut chi sa’, kintaw jun li hu li naxye: “At inyuwa’, jwal nakatinra.” Yiib’anb’il ajwi’ chiru li hu jun xjalam-uuch lin rab’in wochb’een, chi chapcho li ruq’ inb’aan ut naab’aleb’ li kok’ aamej. Kiweek’a lix rahom lin Choxahil Yuwa’. Kixsume chaq lin tij. Kintenq’aak xb’aan lin rab’in aj oob’ chihab’ xyu’am, rik’in li ch’ina k’anjel re rahok kixb’aanu.

 

i
Li Elder Chaverri naxseraq’i chan ru naq kitenq’aak xb’aan li jalam-uuch kixyiib’ xAmanda chireek’ankil lix rahom li qaChoxahil Yuwa’.

Kixtoch’ inch’ool chi tz’aqal. Rik’in b’ayaq inyaab’ kinse’ek ut kinb’antioxin chiru li Qaawa’ xb’aan naq kinixkawob’resi. Moko nasach ta sa’ inch’ool li ch’utub’aj-ib’ a’an. Kiwan inhoonal chirula’aninkileb’ ut chirilb’aleb’ li was wiitz’in sa’ rochocheb’, rochb’een li awa’b’ej re oqech ut li awa’b’ej re lix molameb’ li xb’eenil jun li teep. Ke’qab’oq, rik’in rahom, chi chalk rik’in li Kristo sa’ xb’ehileb’ li k’ojob’anb’il k’anjel ut eb’ li sumwank.

 

Moko tento ta naq xninqal ru li taqab’aanu malaj xninqal ru ula’anank re naq li Qaawa’ tixjal, tixk’ojob’ malaj tixkawob’resi xch’ool junaq kristiaan. Li Qaawa’ kixjultika we naq, rik’in li k’a’ru moko nim ta, naru naqatenq’aheb’ li qas qiitz’in ut naru nokok’anjelak choq’ ruuchil a’an.

 

Sa’ lix Hu laj Mormon naxye: “Ut chi jo’kan ke’wan choq’ k’anjeleb’aal sa’ ruq’ li Dios sa’ xk’amb’al naab’al chixnawb’al li yaal, relik chi yaal, chixnawb’al chirix laj Tojol rixeb’ ” (Mosiah 27:36).

 

Li Awa’b’ej Henry B. Eyring kixye: “Naq ak xetenq’aheb’ lee ras eeriitz’in chi chalk rik’in li Kristo, teek’e reetal naq laa’ex ajwi’ xexjilok rik’in a’an” (“Venir a Cristo,” Liahona, marzo re 2008).

 

A’an kik’anjelak chiruheb’ li ras riitz’in, ut laa’o tento taqab’aanu ajwi’ a’an. Tento taqapatz’, chan ru taqileb’ li qas qiitz’in chi ch’olch’o ru?

 

Xb’een, tento taqataw ru k’a’ru naraj naxye li wank choq’ tzolom. Li Jesukristo a’an li Chaab’il aj Ilol Karneer, ut xb’aan naq laa’o lix moos, naru ajwi’ naqaq’useb’, naqab’eresiheb’, naqanaweb’ ru, naqasik’eb’, naqileb’ ut naqakoleb’ rix lix karneer jo’ kixb’aanu a’an. Tento toowanq choq’ xtzolom yalaq b’ar ut yalaq jo’q’e. Tento taqab’i lix yaab’ xkux, li nokoxk’am sa’ li ch’och’ re li kolb’a-ib’ ut re li junelik yu’am.

 

Li rilb’aleb’ li komon chi ch’olch’o ru tento taab’aanumanq chi junjunq, jo’ kixk’ut li Kolonel. Tento toonach’oq ut too’ok sa’ xyu’am li kristiaan, tento taqatenq’a, taqara ut took’anjelaq chiru, toose’eq, tooyab’aq rik’in, taqawotz li riiq ut li sahil ch’oolejil naxk’e li rosob’tesihom li Qaawa’. Naq nokowan choq’ ramiiw, naru taqatenq’a chixk’ulb’al li junelik yu’am rik’in xk’ulb’aleb’ li k’ojob’anb’il k’anjel ut eb’ li sumwank.

 

Rik’in li tijok ut li Santil Musiq’ej, tooruuq chixnawb’al k’a’ru naraj ru li junjunq chi kristiaan ut junkab’al. Naq naqapatz’ k’a’ru naraj li Qaawa’ naq tinb’aanu choq’ reheb’, tooruuq chixb’aanunkil li naxye li Musiq’ej.

Taqanaw k’a’ru li taak’anjelaq reheb’.

 

Sa’ jun ch’utam reheb’ aj jolominel sa’ abril re 2018, li Awa’b’ej Russell M. Nelson kixye: “K’a’ru aj-e naq naqileb’ li qas qiitz’in? Re naq te’wulaq wi’chik rik’in li Dios, rik’in li Kristo rochb’eeneb’ lix junkab’al chi junelik” (chi’ilmanq Carlos Arredondo, “Ministrar a la manera del Señor”).

 

Naq naqakanab’ xb’aanunkil li k’a’ru ka’ajwi’ qe laa’o re xraab’aleb’ li qas qiitz’in naq naqatenq’aheb’, taqara chi nim li Kolonel, taqanaw ru ut toowulaq chi wank jo’ a’an.

 

Tzol xkomon aana’leb’ chirix rilb’aleb’ li komon: